Agencija za profesionalna
kompjuterska rešenja

Adresa:
Ul. Kralja Petra I 27
23300 KIKINDA

Tel.: 065-278-11-03

Email: office@compro.co.rs

Direktor: Lupuljev Dragiša

Matični broj: 55181977
Registarski broj: Reg. ul. 3021
Šifra delatnosti: 80420
PIB: 102316638
PDV broj: 129517490
Žiro račun: 160-97891-22

Škola računara, prodaja i servis Adresa:
Ul. Kralja Petra I 27
23300 KIKINDA

Tel.: 065-278-11-03

Email:
skola@compro.co.rs
prodaja@compro.co.rs
servis@compro.co.rs

Iznajmljivanje i internet Adresa:
Ul. Kralja Petra I 27
23300 KIKINDA

Tel.: 065-278-11-03

Email: usluge@compro.co.rs